www.sorankurdistani.com

سةرضاوةييَكي مة‌ولة‌وي‌ ناسي    

 


كتيَبي

 رسالةي عشق

(لة مةولةوي ناسيدا)

نووسيني دوكتؤر سوَران كوردستاني

 

 

تايبةتمةندييةكاني ئةم شةرحة بريتين لة:

يةك: هةر ثارضة شيعريَك لة ثيَشدا ديَرَ بة ديَرَ مةعنا كراوةتةوة.

دوو: واذةكاني هةوراماناني يةك بة يةك بة شيَوةييَكي زانستييانة شي كراونةتةوة و باري ريَزمانييان نيشان دراوة.

سيَ: زاراوةكان و ئيستيلاحاتي هةوراماني دةس نيشان كراون.

ضوار: روانطةكاني عيرفانيي مةولةوي لة هةر ثارضة شيعريَكا دةس نيشان كراون و شي كراونةتةوة.

ثيَنج: ئةم شةرحة لة ديواني مةولةوي بة زاراوةي ئةدةبيي زماني كوردي نووسراوةتةوة.

شةش: لة ثيَشةكيي رسالةي عيشقدا لة (ذياننامةي مةولةوي) و هيَنديَك لة كارةساتةكاني ذياني ئةو زاتة باس كراوة.

حةوت: لة هيَنديَ شويَندا لة شةرحةكةي ماموَستا مةلا كةريم لةسةر  ديواني مةولةوي؛ رةخنة طيراوة.


طةرَانةوة بؤ وب سايتي كوردستان