فهرست بخشی از مقالات فارسی دکتر سوران کردستانی

مقاله اول ـ‌ مفاهمه تمدنها ـ بخش يکم

مقاله دوم ـ مفاهمه تمدنها ـ بخش دوم و پايانی

مقاله سوم ـ‌ تاويل در منابع اسلامی ـ بخش اول

مقاله چهارم ـ تاويل در منابع اسلامی ـ بخش دوم و پايانی

مقاله پنجم ـ‌ سهروردی و جهانی شدن معنويت

مقاله ششم ـ توسعه فرهنگی پيشنياز توسعه علمی

مقاله هفتم ـ ضرورت پژوهش در فرهنگهای قومی

مقاله هشتم ـ ملاحظات انسانی و اجتماعی در متن وقفنامه‌های کردستان

مقاله نهم ـ جايگاه و قرابت زبانهای کردی و فارسی و تاثير آنها بر يکديگر

مقاله دهم ـ زمينه‌ها و مشتركات نهضت جنگل به رهبری ميرزا كوچك‌خان؛

و نهضت آزاديخواهی كُردان ايرانی به رهبری قاضی محمِد

مقاله يازدهم ـ ضرورت تمرکززدایی از کلانشهر تهران

مقاله دوازدهم ـ تحقيقی درباره قباله‌های کهن اورامان / بخش اول

مقاله سيزدهم ـ تحقيقي درباره قباله‌های کهن اورامان / بخش دوم

مقاله چهاردهم ـ تحقيقی درباره مساجد عبداللهی کردستان / بخش اول

مقاله پانزدهم ـ تحقيقی درباره مساجد عبداللهی کردستان / بخش دوم

مقاله شانزدهم ـ نوروز و گفتگوی فرهنگها / بخش اول

مقاله هفدهم ـ نوروز و جهانی شدن فرهنگها و تمدنها

مقاله هيجدهم ـ اکوتوريسم (بوم گردشگری) و جاذبه‌های نيمرخ شمالی البرز

مقاله نوزدهم ـ توسعه اکوتوريسم (گردشگری در طبيعت) گذر طبيعت از تخريب به ثروت

مقاله بيستم ـ هويت فرهنگی و تاريخی کردان خاورميانه

مقاله بيست و يکم ـ هويت فرهنگی و تاريخی کردان خاورميانه / بخش دوم

مقاله بيست و دوم ـ زبان تالشی و خويشاوندی آن با زبان کردی

مقاله بيست و سوم ـ التحقيق در نقد کتاب التوحيد

مقاله بيست وچهارم ـ ارتباط بين حق و خلق؛ در نقد آرای شيخ الاسلام ابن تيميه

مقاله بيست وپنجم ـ نقد و بررسی خرافه‌گرايی

مقاله بيست و ششم ـ هويتهای تکامل يابنده قرآنی بسترساز تحقق نظام حقوق بشر اسلامی و استقرار تمدن جهانی اسلام

مقاله بيست و هفتم ـ نقدی بر سخنان آقای دكتر عطاءالله مهاجرانی رئيس مركز بين‌المللی گفتگوی تمدنها

مقاله بيست و هشتم ـ خاندانهای نامی كرد

مقاله بيست و نهم ـ خاندان بارزانی

مقاله سی‌ام ـ سخنی با فرهنگدوستان كرد درباره مرحوم استاد هژار

مقاله سی و يكم ـ جهانی شدن

مقاله سی و دوم ـ هرمنوتيك

مقاله سی و سوم ـ هرمنوتيك در انديشه اسلامی

مقاله سی و چهارم ـ حكيمه و اديبه نامی كردستان شيخ‌زاده درخشنده خانم مردوخ

مقاله سی و پنجم ـ ميراث طب گياه درمانی در ميان كردان خاورميانه

مقاله سی و ششم ـ زندگینامه و کرونوگرام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی اندیشمند و عالم برجسته کردستان روانشاد حضرت آیت‌الله شیخ محمد مردوخ کردستانی (رحمه‌الله)

مقاله سی و هفتم ـ شیخ محمد مردوخ کردستانی را بیشتر بشناسیم

مقاله سی و هشتم ـ چشمه مقدس روستای کسنزان سقز

مقاله سی و نهم ـ امام حسین (ع) فروغ جاودانه

مقاله چهلم ـ مهر اهل بیت پیامبر (ص) در میان کردان خاورمیانه

مقاله چهل و یکم ـ مرجعيت و مقام شامخ حضرت جعفر بن محمد الصادق (ع) از ديدگاه ائمه مذاهب فقهی اهل سنت

مقاله چهل و دوم ـ نقد اندیشه فمينيسم در پرتو بررسی زندگانی حضرت فاطمه زهراء (ع) اسوه والای شخصيت زن در اسلام

مقاله چهل و سوم – كـردان شافعی ‌مذهب ایرانی خدمتگـزاران اهل بيت رسـول‌الله (ص)

مقاله چهل و جهارم ـ تاریخچه هنر خوشنویسی در کردستان

مقاله چهل و پنجم ـ جلوه‌های مودت و معارف اهل بیت پیامبر (ص) در آثار خوشنویسان شافعی‌مذهب کرد

مقاله چهل و ششم ـ مقدمه‌ای بر شناخت زبان کردی

مقاله چهل و هفتم ـ جبر و اختبار

مقاله چهل و هشتم ـ اسلام از تأویل گرایی تا هرمنوتیک

مقاله چهل و نهم ـ کردی شکر است، کردی هنر است

مقاله پنجاهم ـ «نظام قرآنی هویتهای تکامل یابنده انسانی، راهبردیترین اصل و مبنای مهندسی فرهنگ در جوامع انسانی»

مقاله پنجاه و یکم ـ زنان نامی کرد

مقاله پنجاه و دوم ـ پژوهشی پیرامون زندگینامه شاعره و ادیبه و تاریخنگار کرد مستوره کردستانی