اشعار سوران کردستانی در رثای مادرش روانشاد توران خانم فرهنگی

بؤ سةر طلَكؤوة ثيرؤزةكةت دايكة طيان

تووران! ئةستيَرةي شةواني ذيانمان

سؤماي ضاوانمان، ئارامي طيانمان

*

عشقي تؤ رشتةي براييمانة

يادت شةوضراي تةنياييمانة

*

(سؤران) تا ئةبةد ضاو بة طريانة

لة دةردي دووريت دلَ بة بوريانة

*

دايكي دلَبةندي ضوار كورَانم رؤ

طةورة ذنيَكي كوردستانم رؤ


ز انبوه زندگان یک تن کم

به شمار جاودانگان یک تن بیش


هو الباقی

روانشاد توران خانم فرهنگی

دخت گرامی شیخ زاده درخشنده آیتی

نوه فرزانه حضرت شیخ محمد مردوخ کردستانی

مادر دلبند بهمن و بختیار و شهریار و شاهین

به سال یکهزار و سیصد و نه شمسی دیده به جهان گشوده

در شب جمعه یکم تیرماه 1385 شمسی

به ملکوت اعلی پرکشیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + دو =