شيوه‌هاي تماس با

دكتر سوران كردستانی

 محقق و نويسنده كرد


نشانی سايت

www.sorankurdistani.com

***
آدرس ای ميل

sorankurdistani@yahoo.com
 


بازگشت به صفحه اول وب سايت كردستان