ناونیشانی وب سایتی

زانستگه‌کانی کوردستان

آدرس وب سایت دانشگاههای کردستان


 

University of Sulaimani

زانستطةي سليَماني / دانشطاة سليمانية

http://www.univsul.com

 

University of Dohok

زانستطةي دهؤك / دانشطاة دهوك

http://www.uni-dohuk

 

University of Salahadin

زانستطةي سةلاحةدين/ دانشطاة

http://www.salun.org